Što radimo?

Ostvarujemo vaše

Naše usluge

Kako vam pomažemo?

Naša specijalnost su EU fondovi. Od planiranja do realizacije, za nas nema tajni na tom području. Izvrsni rezultati potvrđuju našu stručnost; a naše konzultantske usluge se mogu uključiti u proračun projekta!

Novo programsko razdoblje 2021.-2027. i Plan oporavka omogućiti će brojnim prijaviteljima da ostvare (su)financiranje svojih projekata, stoga se na vrijeme informirajte i pripremajte!

Imamo izvrsnu suradnju s partnerskim konzultantskim tvrtkama za područje javne nabave i izradu poslovnih planova, CBA analiza i studija izvedivosti; slobodno nam se obratite za cjelovitu uslugu poslovnog savjetovanja.

Edukacija

Pružamo uslugu edukacije poslovnom sektoru, jedinicama lokalne i regionalne samouprave, tijelima državne uprave, studentima, poduzetničkim potpornim institucijama, konzultantima početnicima i nezaposlenim osobama koji će pohađanjem ovog programa izgraditi svoje kompetencije vezano uz EU projekte, te na tržištu postati konkurentnija radna snaga.

Priprema projekata

Pripremamo projekte za prijavu na natječaje iz EU fondova ili drugih izvora financiranja – odabir odgovarajućeg natječaja u skladu s projektnim prijedlogom, usklađivanje i razrada projekta prema uvjetima natječaja, izrade prijavne dokumentacije, sudjelovanje u postupku dodjele do ugovaranja projekta za (su)financiranje.

Provedba projekata

Provodimo projekte odabranih za (su)financiranje – komunikacija s posredničkim tijelima, dobavljačima, te projektnim partnerima; izradu planskih dokumenata projekta, kvartalnih i završnih izvješća, postupke javne nabave i slično.

Aranea

Tražite Partnera?

Aranea je članica zajednice poslovnih savjetnika Centra za EU Hrvatske gospodarske komore