Lawson & Associates

Ostvarujemo vaše

Upravo je objavljen novi FLAG-natječaj

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Upravo je objavljen novi FLAG-natječaj u okviru Mjere 3.1.1. Razvoj novih i/ili inovativnih načina prodaje proizvoda, povećanje vrijednosti proizvoda ribarstva i akvakulture te razvoj novih proizvoda namijenjen obrtnicima, tvrtkama te komunalnim poduzećima.

Prihvatljivi prijavitelji su fizičke ili pravne osobe u rangu mikro, malog ili srednjeg poduzeća te komunalna poduzeća u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Potencijalni prijavitelji mogu u okviru svojih projekata prijaviti sljedeće aktivnosti:

  1. Izrada mrežne stranice i/ili aplikacije za prodaju proizvoda ribarstva i akvakulture.
  2. Nabava i/ili opremanje specijaliziranih vozila za prodaju proizvoda ribarstva i akvakulture – mobilne ribarnice. 
  3. Nabava i/ili opremanje specijaliziranih vozila za prijevoz proizvoda prema kupcima (za stavljanje na tržište) objekata za preradu.
  4. Opremanje ugostiteljskih objekata uključujući nabavu opreme i/ili IKT rješenja za prihvat i/ili pripremu i/ili obradu i/ili očuvanje i/ili skladištenje i/ili prezentaciju proizvoda ribarstva i akvakulture.
  5. Nabava i/ili opremanje mobilnih (vozila, prikolice i sl.) ili montažnih (kontejnerskog tipa i sl.) objekata brze prehrane proizvoda ribarstva i akvakulture („fast food“).
  6. Ulaganja u certificiranje i korištenje postojećih oznaka kvalitete proizvoda ribarstva i akvakulture.
  7. Brendiranje proizvoda ribarstva i akvakulture.
  8. Promidžbene aktivnosti.

Prijave projekata se podnose od 26.10.2020. do 18.12.2020.

https://www.lagur-istarska-batana.hr/novost/objavljen-flag-natjecaj-u-okviru-mjere-311-razvoj-novih-iili-inovativnih-nacina-prodaje-proizvoda-povecanje-vrijednosti-proizvoda-ribarstva-i-akvakulture-te-razvoj-novih-proizvoda?fbclid=IwAR3bpc7H8rpVeGxF8pTRoNNzykQBbJDacyVBnQz-Ryzl5GXaXlW5inzeEu4