Lawson & Associates

Ostvarujemo vaše

Najavljena 3 poziva za poduzetnike – za kulturne industrije, inovacije (SPIN) i tranziciju na energetski učinkovito gospodarstvo!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Najavljena su tri nova Poziva za poduzetnike:

  1. “Potpora poduzećima za tranziciju na energetski učinkovito gospodarstvo”

Predmet Poziva je potpora poduzećima za tranziciju na energetski učinkovito gospodarstvo, poticanje proizvodnih ulaganja malih i srednjih te srednje kapitaliziranih poduzeća (mid-caps), iz energetski intenzivnih industrija, koja će rezultirati energetski i resursno učinkovitijim gospodarstvom kroz promicanje kružnog gospodarstva uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim sirovinama i/ili dekarbonizaciji, povećanju korištenja obnovljivih izvora energije i smanjenju emisija energetski intenzivnih industrija.

Prihvatljivi prijavitelji

– Malo ili srednje poduzeće (najniži iznos potpore: 70.000 eura, najviši iznos potpore: 995.421,06 eura)
– Privatno srednje kapitalizirano poduzeće (najniži iznos potpore: 265.445 eura, najviši iznos potpore: 4.645.298 eura).
Prihvatljivi su prijavitelji iz sljedećih razreda djelatnosti unutar sektora C, Prerađivačka industrija. Prihvatljivi su prijavitelji s udjelom troškova energije u prihodu prijavitelja ei=≥2,00% u 2023. godini.


 2. “Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija”

Svrha Poziva je jačanje kapaciteta kulturnih i kreativnih industrija za poslovanje na jedinstvenom digitalnom tržištu u skladu s novim regulatornim i zakonodavnim okvirom te razvoj novih inovativnih procesa, proizvoda i usluga što će doprinijeti kulturnoj i medijskoj raznolikosti i pluralizmu.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI GRUPE A:

-Trgovačka društva obrti
-Ustanove u kulturi
-Umjetničke organizacije osnovane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika 


PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI GRUPE B

– Fizičke osobe izvan radnog odnosa koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja i članovi su jedne od umjetničkih strukovnih udruga na temelju čijih potvrda se ostvaruju porezne olakšice
– Obrti
– Umjetničke organizacije .

IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:

GRUPA A

Najniži iznos: 39.816,84 EUR 
Najviši iznos: 995.421,06 EUR 

GRUPA B

Najniži iznos: 13.272,28 EUR 
Najviši iznos: 200.000,00 EUR.

Intenzitet ovisno o regiji i veličini poduzeća, do max 85%.

3.  „Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije“

Svrha Poziva je potpora za projekte istraživanja i razvoja (industrijsko istraživanje, eksperimentalni razvoj i studije izvedivosti) i razvoj tehnološke infrastrukture u svrhu razvoja prioritetnih niša grupiranih u RLV-ove u okviru S3 tematskih područja.

Projekti će se provoditi u prioritetnim nišama i RLV-ovima i koji će rezultirati konačnim, odnosno cjelovitim (integriranim) proizvodom i/ili uslugom. Takav konačni proizvod, odnosno usluga, po završetku projekta moraju biti spremni za komercijalizaciju i predstavljati inovaciju na razini partnerstva.

Prioritetne niše i RLV
SPIN mora uključivati minimalno tri poduzetnika, od čega minimalno dva poduzetnika moraju biti mali i/ili srednji poduzetnici. SPIN može uključivati i organizacije za istraživanje i širenje znanja  koje svojim istraživačkim kapacitetima mogu pridonijeti razvoju integriranog proizvoda i usluga veće dodane vrijednosti.

Prihvatljivi prijavitelji

Poduzetnici (nositelj konzorcija – velika tvrtka ili MSP koja ima sjedište ili podružnicu u NUTS 2 regiji u industrijskoj tranziciji)

Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva ovog Poziva raspodijeljena su u tri omotnice sukladno podjeli Republike Hrvatske na NUTS 2 regije (Grad Zagreb nije prihvatljivo područje):

Jadranska Hrvatska – 32.812.500,00 €
Panonska Hrvatska – 43.750.000,00 €
Sjeverna Hrvatska – 23.437.500,00 €
Iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektnom prijedlogu iznosi od 1.000.000 € do 3.000.000 €.

Intenzitet potpora 25% – 80% (ovisno o kategoriji poduzetnika i kategoriji istraživanja i razvoja).

Prihvatljive aktivnosti:

  • Aktivnosti istraživanja i razvoja (vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje – obavezno trebaju uključivati industrijsko istraživanje, eksperimentalni razvoj i studiju izvedivosti (biti u skladu sa skupom zahtjeva za razine tehnološke spremnosti);

  • Upravljanje projektom
  • Aktivnosti vidljivosti projekta i aktivnosti vezane uz promicanje horizontalnih načela.

Konzultantska pomoć oko prijave na: info@aranea.com.hr