Lawson & Associates

Ostvarujemo vaše

Objavljen NPOO poziv za škole!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Objavljen je novi Poziv iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti “Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole”. Prihvatljivi prijavitelji su osnivači škola (JLS,JLRS ili RH), maksimalni iznos potpore do 20 milijuna eura. Cilj ovog Poziva je osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za prelazak osnovnih škola u jednu smjenu i provođenje cjelodnevne škole. Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:
1. Izrada projektno-tehničke dokumentacije i/ili izrada izmjene i dopune projektno-tehničke dokumentacije
2. Usluge – aktivnost se odnosi na obavljanje usluge stručnog nadzora nad izvedbom radova i opremanjem, obavljanje usluge koordinatora zaštite na radu tijekom građenja i obavljanje usluge voditelja projekta
3. Radovi (izgradnja i rekonstrukcija) – aktivnost se odnosi na izvedbu građevinskih, obrtničkih i instalaterskih radova na unutarnjem/vanjskom/dvoranskom prostoru za potrebe izgradnje nove osnovne škole, rekonstrukciju postojeće osnovne škole, rekonstrukciju objekta druge namjene, rušenje postojeće građevine11 te zbrinjavanje nastalog otpada
4. Opremanje – aktivnost se odnosi na nabavu opreme i namještaja za potrebe provedbe programa osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja
5. Promidžba i vidljivost – aktivnosti se odnose na promidžbu i vidljivost operacije s ciljem podizanja vidljivosti projektnih aktivnosti i financiranja EU-a.

Važan uvjet prijavitelja za provedbu projekata je Suglasnost MZO-a za financiranje, stoga pažljivo proučiti Upute. U razdoblju provedbe projekta DO dana izdavanja Suglasnosti MZO-a za financiranje je prihvatljiv isključivo izdatak vezan za aktivnost izrade projektno–tehničke dokumentacije, a u razdoblju provedbe OD dana izdavanja Suglasnosti MZO-a prihvatljivi su svi troškovi povezani sa projektnim aktivnostima, koji su Pozivom definirani kao prihvatljivi. Razdoblje prihvatljivosti izdataka traje 6 mjeseci nakon razdoblja provedbe projekta, odnosno najkasnije do 30. lipnja 2026.

Konzultantska pomoć oko prijave na: info@aranea.com.hr