Lawson & Associates

Ostvarujemo vaše

Najave poziva za poduzetnike iz NPOO-a početkom 2022.!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

PODUZETNICI/E – NATJEČAJI U NAJAVI: Bespovratna sredstva za mikro, mala, srednja i velika poduzeća dodjeljivat će se iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti od početka 2022. godine:

1. POTPORA PODUZEĆIMA ZA TRANZICIJU NA ENERGETSKI I RESURSNO UČINKOVITO GOSPODARSTVO

 • Cilj: poduprijeti bržu i bolju prilagodbu gospodarstva trenutnim i budućim ekološkim zahtjevima, te kroz ulaganja u zelenu tranziciju i stvaranje zelenih vještina utjecati na povećanu učinkovitost proizvodnje, očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta
 • Namjena: Financirat će se projekti koji doprinose promicanju kružnog gospodarstva uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim sirovinama, te dekarbonizaciji i smanjenju emisija energetski intenzivnih industrija, uključujući demonstraciju i uvođenje inovativnih tehnologija s niskom razinom emisija
 • Ukupna alokacija: 1.900.000.000 kn
 • Iznos bespovratnih sredstava: do 7.500.000 kn za MSP-ove po projektnom prijedlogu, odnosno do 35.000.000 kn za srednja poduzeća

2. DIGITALIZACIJA

 • Vaučeri za digitalizaciju
 • Cilj: jačanje kapaciteta MSP-ova za provedbu digitalizacije i početak procesa digitalne transformacije
 • Ukupna alokacija: 75.000.000 kn
 • Program vaučera za digitalizaciju obuhvaća nekoliko vrsta vaučera:
 1. Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina – do 75.000 kn po projektnom prijedlogu
 2. Vaučer za strategiju digitalne transformacije vještina – do 76.000 kn po projektnom prijedlogu
 3. Vaučer za digitalni marketing – do 75.000 kn po projektnom prijedlogu
 4. Vaučer za kibernetičku otpornost – do 110.000 kn po projektnom prijedlogu
 5. Vaučer za razvoj ili primjenu složenih digitalnih proizvoda i usluga – do 150.000 kn po projektnom prijedlogu
 • Bespovratne potpore za digitalizaciju
 • Cilj: podržati digitalnu transformaciju hrvatskih poduzeća omogućavanjem financijske podrške za uvođenje digitalnih rješenja u poslovanje
 • Namjena: Financirat će se nabava opreme, softvera, edukacije zaposlenika, troškovi plaća za razdoblje u kojima zaposlenici rade na projektu i troškovi vanjskih davatelja usluga, uz dodatne režijske troškove i ostale izdatke poslovanja
 • Ukupna alokacija: 206.000.000 kn
 • Iznos bespovratnih sredstava: do 750.000 kn po projektnom prijedlogu

3. KOMERCIJALIZACIJA INOVACIJA

 • Cilj: potaknuti komercijalizaciju inovacijskih projekata za zrele projekte koji su blizu izlaska na tržište; povećati izvoz inovativnih proizvoda, usluga ili tehnologija MSP podržavajući stvaranje kanala prodaje i distribucije na stranim tržištima; povećati inovativni kapacitet MSP.
 • Namjena: Financirat će se projekti koji će rezultirati lansiranjem novih proizvoda (roba ili usluga), pri čemu će poziv biti namijenjen MSP-ovima sa zrelim inovacijskim projektima (TRL 7 ili više) koji su blizu lansiranja na tržište
 • Ukupna alokacija: 380.000.000 kn
 • Iznos bespovratnih sredstava: od 760.000 kn do 5.320.000 kn po projektnom prijedlogu

 

4. BESPOVRATNE POTPORE ZA NOVOOSNOVANA PODUZEĆA

 • Cilj: potaknuti rast novoosnovanih poduzeća u visokotehnološkim sektorima i sektorima baziranim na znanju u predkomercijalnoj fazi kroz podršku za razvoj proizvoda, povećanje proizvodnih kapaciteta i spremnosti poduzeća za investicije
 • Namjena: Financirat će se projekti čija je zrelost izvan faze dokazivanja koncepta, ali koja još nisu spremna za tržište, TRL 5-8
 • Ukupna alokacija: 141.700.000 kn
 • Iznos bespovratnih sredstava: do 1.000.000 kn po projektnom prijedlogu

 

5. POZIV ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA RAZVOJ TURISTIČKIH PROIZVODA PRIHVATLJIVIH ZA OKOLIŠ, UČINKOVITOST RESURSA TE ZELENU I DIGITALNU TRANZICIJU

 • Cilj: potpora razvoju turističke ponude i sadržaja te procesima u turističkom poslovanju prihvatljivima za okoliš i učinkovitost resursa kod MSP i velikih poduzeća
 • Namjena: Financirat će se ulaganja u objekte, okoliš i opremu, razvoj inovativnih turističkih proizvoda, uvođenje kružnog gospodarstva , ulaganja u opremu za postizanje i povećanje higijenskih, zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta, osiguravanje preduvjeta za dobivanje eko certifikata, povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije, uz nabava opreme za digitalizaciju turističkog poslovanja kod MSP i velikih poduzeća
 • Ukupna alokacija: 1.020.000.000 kn

 

6. POZIV ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA ZELENU TRANZICIJU MALIH IZNAJMLJIVAČA U PODUZETNIKE U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU

 • Cilj: podizanje kvalitete smještajnih kapaciteta iznajmljivača te njihova transformacija u obiteljske i specijalizirane vrste malih hotela koji pružaju veću razinu kvalitete smještaja
 • Namjena: Financirat će se ulaganja u objekte, okoliš i opremu, razvoj inovativnih turističkih proizvoda, povećanje standarda i kvalitete proizvoda, uvođenje kružnog gospodarstva kao i u opremu za postizanje i povećanje higijensko-zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta, osiguravanje preduvjeta za dobivanje eko certifikata, na energetsku učinkovitost, korištenje obnovljivih izvora energije, procese digitalizacije turističkog poslovanja kod mikro poduzeća
 • Ukupna alokacija: 50.000.000 kn

7. POZIV ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA POTICANJE AKTIVNOSTI UMREŽAVANJA U KLASTERE TE ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA U PODUZEĆIMA U CJELOKUPNOM LANCU VRIJEDNOSTI TURIZMA I UGOSTITELJSTVA

 • Cilj: uvođenje inovacija, istraživanje i razvoj u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma i ugostiteljstva te razvoj turističkih proizvoda i usluga visoke dodane vrijednosti
 • Namjena: Financirat će se ulaganja u aktivnosti istraživanja i inovacija kod malih, srednjih i velikih poduzeća u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma, uključujući i njihovo umrežavanje, razvoj inovativnih turističkih proizvoda, ulaganja u prijenos tehnologije i suradnju među poduzećima, istraživačkim centrima i sektorom visokog obrazovanja
 • Ukupna alokacija: 180.000.000 kn

Info na info@aranea.com.hr