Lawson & Associates

Ostvarujemo vaše

Najave poziva za poduzetnike 2021./2022.!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
U najavi su nacrti poziva za poduzetnike koji će biti objavljeni u 2021./2022.

PODUZETNICI/E – NATJEČAJI U NAJAVI: Bespovratna sredstva za mikro, mala, srednja i velika poduzeća dodjeljivat će se krajem 2021. i početkom 2022. godine:

DIGITALNA TRANSFORMACIJA PODUZEĆA

 • maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 700.000,00 kn
 • ciljevi natječaja: svrha ulaganja je digitalna transformacija poduzeća, odnosno financijska podrška poduzećima za uvođenje digitalnih rješenja u vlastito poslovanje;  nabava digitalnih alata i opreme te jačanje ljudskih kapaciteta za razvoj novih proizvoda, usluga i procesa
 • prihvatljivi prijavitelji: mikro, mala i srednja poduzeća
 • prihvatljive aktivnosti: nabava opreme i softvera, edukacija zaposlenika, trošak plaće za razdoblje rada na projektu, režijski troškovi, konzultantske usluge
 •  

JAČANJE AKCELERACIJSKE AKTIVNOSTI

 • maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 187.500,00 kn
 • ciljevi natječaja: povećati spremnost za investicije i podržati rast novoosnovanih poduzeća uspostavljanjem visokokvalitetnog programa akceleracije;  povećati spremnost za investicije i podržati rast novoosnovanih poduzeća uspostavljanjem visokokvalitetnog programa akceleracije
 • prihvatljivi prijavitelji: novoosnovana poduzeća, akceleratori i investitori
 • prihvatljive aktivnosti: aktivnosti podizanja svijesti o proizvodu ili usluzi, radionice i individualna podrška u pripremi prijava, mentorstvo, obrazovanje i umrežavanje u akceleracijskom programu, aktivnosti predstavljanja proizvoda ili usluge potencijalnim investitorima, samostalni razvoj inovacija i suradnja

KOMECIJALIZACIJA INOVACIJSKIH PROJEKATA

 • maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 5.320.000,00 kn
 • ciljevi natječaja: potaknuti komercijalizaciju inovacijskih projekata za zrele projekte koji su blizu izlaska na tržište, povećati izvoz inovativnih proizvoda, usluga ili tehnologija; podržavajući stvaranja kanala prodaje i distribucije na stranim tržištima povećati inovativni kapacitet podržavajući prijenos znanja iz drugih tvrtki i istraživačkih organizacija.
 • prihvatljivi prijavitelji: mikro, mala i srednja poduzeća koja imaju zrele inovacijske projekte
 • prihvatljive aktivnosti: izgradnja kapaciteta, dodatna ispitivanja, dizajn proizvoda, istraživanje tržišta, savjetodavne usluge, priprema proizvodnje i ulaganje u nulte serije, operativne marketinške aktivnosti; prilagodba razvijenog proizvoda ili usluge i pripremu za lansiranje proizvoda ili usluge
 •  

JAČANJE ODRŽIVOSTI TE POTICANJE ZELENE I DIGITALNE TRANZICIJE PODUZETNIKA U SEKTORU TURIZMA

 • maksimalni iznos bespovratnih sredstava: definira se, ovisno o turističkoj razvijenosti
 • ciljevi natječaja: razvijati održivi turizam kroz zelenu i digitalnu tranziciju, odnosno razvijati:
  • turističke proizvode prihvatljive za okoliš i učinkovitost resursa,
  • zelene projekte kao što su povećanje energetske učinkovitosti, korištenje obnovljivih izvora i kružnog gospodarstva,
  • inovacije i digitalne tehnologije uz turističku infrastrukturu i proizvode
 • prihvatljivi prijavitelji: mala, srednja i velika poduzeća u djelatnosti turizma i ugostiteljstva, HTZ
 • prihvatljive aktivnosti: nabava opreme za digitalizaciju turističkog poslovanja, ulaganje u objekte, okoliš i opremu, ulaganje u opremu radi postizanja većih higijenskih standarda, aktivnosti razvoja inovativnih turističkih proizvoda, uvođenje kružnog gospodarstva, korištenje obnovljivih izvora energije

Info na info@aranea.com.hr