Lawson & Associates

Ostvarujemo vaše

Poziv JLS-ima i javnim ustanovama za tehničku dokumentaciju iz Plana oporavka

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je javni Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava: „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“, u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. -2026.  Cilj ovoga Poziva je pripremiti zalihu zrelih projekata u području digitalne transformacije i zelene tranzicije.

Prihvatljivi prijavitelji i partneri za ovaj Poziv su: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave; javne ustanove čiji su (su)osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave; pravne osobe s javnim ovlastima čiji su (su)osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ukupno raspoloživa bespovratna sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iznose 160.000.000,00 kuna.

Bespovratnim sredstvima u okviru ovoga Poziva sufinancira se do 90% iznosa ukupnih prihvatljivih troškova za pripremu prihvatljive projektno-tehničke dokumentacije. Iznos bespovratnih sredstava za pojedini projektni prijedlog za pripremu projektno-tehničke dokumentacije ne može biti viši od 2.500.000,00 kuna niti niži od 400.000,00 kuna. Projektni prijedlozi moraju biti dostavljeni Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije najkasnije do 28. veljače 2022. godine do 16:00 sati. 

https://razvoj.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji/aktualno/poziv-za-dodjelu-bespovratnih-sredstava-priprema-projektno-tehnicke-dokumentacije-za-projekte-u-podrucju-digitalne-transformacije-i-zelene-tranzicije/4795