Lawson & Associates

Ostvarujemo vaše

Poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost JLS-ima i županijama

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je javni poziv za provedbu mjera prilagodbe klimatskim promjenama za JLSe i Županije. Potpore do 3.000.000 kn, intenzitet do 80%
Prihvatljivi troškovi:
1. razvoj zelene infrastrukture – formiranje novih zelenih površina unutar urbanih prostora, izgradnja sigurnih točaka („skloništa od toplinskih valova”) u slučaju ekstremnih vrućina na javnim površinama, postavljanje ili uređenje ( ozelenjivanje) postojećih nadstrešnica koje pružaju zaštitu od sunca na stajalištima javnog gradskog i prigradskog prijevoza putnika, povećanje površina pod krošnjama ozelenjivanjem javnih parkirališta, parkova i mjesta javnih okupljanja, izgradnja mreža za pješačenje u gradovima i turističkim mjestima, biciklistička infrastruktura..;
2. razmjene znanja i iskustva u primjeni mjera prilagodbe klimatskim promjenama – učenje na primjerima uspješnih gradova, informiranje javnosti o utjecaju klimatskih promjena te informiranje javnosti i edukacija građana o pozitivnim učincima realiziranih mjera na lokalnoj razini, projekti edukacije o klimatskim promjenama u školama i vrtićima..
Rok prijave: do iskorištenosti sredstava ili kraj godine

Više info: info@aranea.com.hr