Lawson & Associates

Ostvarujemo vaše

Objavljen prvi otvoreni poziv iz Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. “Obnova javne kulturne infrastrukture”

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Objavljen je Poziv iz Programa Konkurentnost i Kohezija 2021.-2027. “Obnova javne kulturne infrastrukture”.
Predmet Poziva su ulaganja ustanova u kulturi ili JLS-a u unapređenje (obnovu i/ili opremanje, ne izgradnju) javne kulturne infrastrukture. Prihvatljivi prijavitelji Poziva su ustanove u kulturi u skladu sa Zakonom o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22) te jedince lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prihvatljive aktivnosti:

– Priprema studijske i projektno tehničke dokumentacije (analize, studije, elaborati, rješenja, projekti, troškovnici, izvješća i sl.) – Obnova i/ili opremanje zgrada javne kulturne infrastrukture
– Upravljanje projektom i administracija
– Promidžba i vidljivost projekta.

Alokacija je relativno mala za ovakav tip projekata i interes prijavitelja (ukupno 70 mil EUR), minimalni iznos potpore: 200.000,00, maksimalni 6.000.000,00 EUR, 85%.

Konzultantska pomoć oko prijave na: info@aranea.com.hr