Lawson & Associates

Ostvarujemo vaše

Novi pozivi za prijavu projekata za KA2 strateška partnerstva

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Europska komisija objavila je dva nova poziva za prijavu projekata u 2020. godini, za KA2 strateška partnerstva: - Partnerstva za spremnost na digitalno obrazovanje u području školskog obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te visokog obrazovanja - Partnerstva za kreativnost u području mladih, školskog obrazovanja i obrazovanja odraslih.

Europska komisija objavila je dva nova poziva za prijavu projekata u 2020. godini, za KA2 strateška partnerstva: – Partnerstva za spremnost na digitalno obrazovanje u području školskog obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te visokog obrazovanja – Partnerstva za kreativnost u području mladih, školskog obrazovanja i obrazovanja odraslih.

Rok za prijavu navedenih projekata je 29.10. Max iznos potpore je 300.000 eura, do 24 mjeseca.Za korisnike s područja RH: -područje odgoja i općeg obrazovanja: 666.534 eura-područje strukovnog obrazovanja: 288.022 eura-područje visokog obrazovanja: 431.279 eura-područje obrazovanja odraslih: 347.822 eura-područje mladih: 619.956 eura.

Poziv na temu digitalizacije usmjeren je na osnaživanje sustava obrazovanja i osposobljavanja u pripremi i provođenju online učenja i učenja na daljinu, a poziv na temu kreativnosti podupire međusektorske projekte usmjerene na kreativnost, europsko građanstvo te kulturalnu osviještenost općenito. Jedan je od ciljeva poziva osnaživanje građana potrebnim alatima i kompetencijama za inovativno i kreativno rješavanje nepredvidivih izazova.

https://www.mobilnost.hr/hr/novosti/dva-nova-poziva-za-prijavu-erasmus-projekata-ka2?fbclid=IwAR3Fw83aXx_6TJnPgztO81EsI17gE9zqlyC3jNEdpvZpTNE_YOB2-D8MGvU