Lawson & Associates

Ostvarujemo vaše

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2021. godini.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Poziv se raspisuje u svrhu osiguravanja financijskih sredstava za projekte ulaganja u objekte dječjih vrtića usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta kao i podizanju kvalitete pedagoških standarda te ravnomjernijoj dostupnosti programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb, osnivači dječjih vrtića i jedinice lokalne samouprave, vlasnici prostora u kojemu se odvija jedina djelatnost dječjeg vrtića na području JLS-a. Poziv je otvoren od 16. veljače do 18. ožujka 2021. godine, a ukupna planirana vrijednost Poziva je 32.000.000,00 kn. Vrijednost prijavljenih projekata 500.000-1.000.000 kn.