Lawson & Associates

Ostvarujemo vaše

Objava Poziva za sektor poljoprivrede iz ZPP 2023.-2027.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Uz već objavljene natječaje za Intervencije 73.10 (Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju)  i 73.03 (OIE) za Prema informacijama Ministarstva poljoprivrede do kraja godine objaviti će se natječaj za male poljoprivrednike/ce, Intervencija I-73.12. (prijašnja mjera 6.3.1). Dvije su pozitivne promjene:
– povećan je iznos potpore: od 5.000 EUR do 30.000 EUR, 85% intenziteta;
– u ovom programskom razdoblju više neće biti ograničen broj prijava na pojedinu mjeru; drugim riječima, moći ćete ponavljati prijavu na istu ovu mjeru, kad završite prethodno odobren projekt.
Osnovni preduvjeti za PG-e:
– ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva od 3.000 EUR SO do 10.000 EUR SO za projekte u sektoru voća (uključujući masline i vinovu lozu), povrća (uključujući krumpir i gljive) i cvijeća; ili do 15.000 EUR SO za projekte u sektorima koji nisu navedeni gore;
-mora u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu biti upisan u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana.
Prihvatljivi materijalni troškovi za sufinanciranje u sklopu intervencije 73.12. su:
a) građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje (uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva) objekata za životinje, staklenika, plastenika
b) građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje (uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva) objekata za skladištenje i hlađenje proizvoda iz vlastite poljoprivredne proizvodnje
c) građenje (izgradnja) i/ili opremanje sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu
d) građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje objekata za preradu poljoprivrednih proizvoda
e) kupnja opreme za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda
f) kupnja poljoprivredne mehanizacije (uključujući mehanizaciju i opremu za preciznu poljoprivredu) i gospodarskih vozila za vlastitu poljoprivrednu proizvodnju (uključujući sektor vinogradarstva)
g) restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada, isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino
h) sustavi za prilagodbu i ublažavanje klimatskih promjena
i) kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova).

Za pomoć pri prijavi smo na raspolaganju na: info@aranea.com.hr