Lawson & Associates

Ostvarujemo vaše

Objavljen je veliki poduzetnički poziv “Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju”!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Krajem travnja 2021. iz ReactEU-a objavljen je dugoočekivani veliki poziv za mikro, male i srednje poduzetnike.

Objavljen je veliki poduzetnički poziv “Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju”, uz naglasak na digitalizaciju poslovnih procesa i zelenu tranziciju. Poduzetnički projekti sufinancirati će se intenzitetom 35-70% ovisno o vrsti potpore, kao podrška ulaganjima MSP-ova koja odgovaraju na klimatske i energetske izazove u proizvodnim djelatnostima, a čiji je odgovor na posljedice krize investiranje u suvremene proizvodne, ali i informacijsko i komunikacijske tehnologije (IKT) uz optimizaciju poslovanja. Jačanje konkurentnosti poduzeća (MSP-ova) na domaćem i svjetskim tržištima i priprema zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva kroz poticanje energetski učinkovite i/ili tehnološki napredne proizvodnje te inovativnih poslovnih modela u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja  postojećih te poticanja stvaranja novih radnih mjesta.
Oporavak gospodarstva pogođenog pandemijom bolesti COVID-19 ne podrazumijeva samo saniranje štetnih posljedica nastalih na tržištu, već i stvaranje uvjeta za bržu i bolju prilagodbu gospodarstva suvremenim i budućim ekološkim i okolišnim zahtjevima te kroz poticanje diverzifikacije i digitalizacije utjecati na povećanu učinkovitost proizvodnje te očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta.
Pozivom se stoga želi potaknuti MSP-ove:
– na korištenje digitalnih tehnologija i rješenja u poslovnim procesima sa svrhom
povećanja učinkovitosti, kompetitivnosti i internacionalizacije poslovanja
– na primjenu digitalnih i zelenih tehnologija i rješenja u proizvodnim procesima sa
svrhom optimizacije poslovanja, smanjenja negativnog utjecaja na okoliš i učinkovitijeg korištenja resursa u proizvodnji
– na prelazak na kružno gospodarstvo.
Iznosi potpora od 500.000-7.500.000 kn. Rok prijave: 31.05.21. Info na info@aranea.com.hr