Objavljen je Plan objave natječaja iz Programa ruralnog razvoja za 2018.:

 

Naziv mjere

Naslov natječaja

Vrijeme objave natječaja

Mjera 3 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode

3.1.1. Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje

ožujak

3.2.1. Potpora za troškove informiranja i promoviranja

srpanj

Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu

4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
Biljna proizvodnja

veljača

4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

svibanj

4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš – za izgradnju novih farmi

svibanj

4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima (uljare/mini mljekare)

ožujak

4.3.1. Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja

travanj

4.3.3. Ulaganje u šumsku infrastrukturu

travanj

4.3.3. Ulaganje u šumsku infrastrukturu

listopad

4.4.1. Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša

travanj

Mjera 5 – Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti

5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

veljača

5.2.2. Razminiranje poljoprivrednog zemljišta

ožujak

Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja

6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima

veljača

6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti

siječanj

6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

lipanj

6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

ožujak

Mjera 7 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima

7.2.1. Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

travanj

7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu-sektorski – dječji vrtići i zajednički projekti vatrogasnih domova

travanj

Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma

8.5.1. Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura

veljača

8.5.1. Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura

listopad

8.5.2. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture

veljača

8.5.2. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture

listopad

8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima

veljača

8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima

listopad

8.6.2. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

veljača

8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima

listopad

8.6.3. Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda

veljača

8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima

listopad

Mjera 9 – Uspostavljanje skupina proizvođača i organizacija

9.1.1. Uspostavljanje proizvođačkih grupa i organizacija

veljača

M10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene

10.2. Očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih resursa u poljoprivredi

veljača

Mjera 16 – Suradnja

16.1.1. Potpora za osnivanje operativnih skupina za provedbu 16.1.2.

veljača

16.1.1. Potpora za osnivanje operativnih skupina za provedbu 16.4.1.

srpanj

16.1.2. Operativne skupine

svibanj

16.4.1. Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta

listopad

M17 – Upravljanje rizicima

17.1.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka (od proizvodnih gubitaka uzrokovanih nepovoljnim klimatskim prilikama, životinjskim i biljnim bolestima, najezdom nametnika, okolišnim incidentom i mjerom donesenom u skladu s Direktivom 2000/29/EZ)

ožujak

M19 – Potpora za lokalni razvoju sklopu inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom

zajednice)

19.3.1. Priprema aktivnosti projekata suradnje

ožujak

19.3.2. Provedba aktivnosti projekata suradnje

ožujak

19.4.1. Tekući troškovi i animacija

travanj

 

 

KALKULATOR ZA IZRAČUN EKONOMSKE VELIČINE GOSPODARSTVA (SO): FADN_kalkulator_2015_web.xls

Nazovite nas još danas na +385 (0)52 386 346 ili pošaljite email na info@aranea.com.hr

Nastojimo pružiti našim klijentima vrhunsku podršku kako bi njihove prijave na EU projekte završile uspjehom!