Gundulićeva 18, Pula, HR | Tel: 052 386 346 | Fax: 052 391 830 | e-mail: info@aranea.com.hr

OPERATIVNI PROGRAMI OPKK/OPULJP

- DANA 15.03.19. OBJAVLJEN JE IZMIJENJENI INDIKATIVNI KALENDAR OBJAVE POZIVA IZ OPERATIVNOG PROGRAMA "KONKURENTNOST I KOHEZIJA"Indikativni godišnji plan Poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP)_15.03.2019.xlsx

- DANA 04.02.19. OBJAVLJEN JE INDIKATIVNI KALENDAR OBJAVE POZIVA IZ OPERATIVNOG PROGRAMA "KONKURENTNOST I KOHEZIJA" ZA 2019. :OPKK Ažurirani indikativni godišnji plan objave_04022019.pdf

 

- OBJAVLJEN JE OTVORENI POZIV "INOVACIJE NOVOOSNOVANIH MSP-ova

Predmet ovog Poziva: Ovim Pozivom će se poticati inovativnost novoosnovanih MSP-ova za uvođenje inovacija koje rezultiraju proizvodom/uslugom koja je novost na tržištu.

Vrijednost poziva:

Ukupna bespovratna sredstava: 150.000.000,00 kn

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 150.000,00 kn

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.400.000,00 kn

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva: Mikro poduzetnici, Mali poduzetnici, Srednji poduzetnici

Svrha poziva:

Prihvatljivi prijavitelji:

Područja: Malo i srednje poduzetništvo

Sažetak: Trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava provodit će se u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“; Specifični cilj 3d2 „Poboljšana inovativnost malih i srednjih poduzetnika“. Poziv je namijenjen novoosnovanim mikro, malim i srednjim poduzećima s ciljem njihovog poticanja na uspješno lansiranje proizvoda i usluga s potencijalom rasta i izvoza koji su novi na tržištu, s naglaskom na radikalne inovacije i znatno poboljšanje u komercijalizaciji proizvoda i usluga. Ovim Pozivom će se poticati inovativnost novoosnovanih MSP-ova za uvođenje inovacija koje rezultiraju proizvodom/uslugom koja je novost na tržištu.

Link: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=6774086f-41ee-4a1a-b9fc-aae49772b944

 

- OBJAVLJEN JE OTVORENI POZIV "POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP-a KROZ INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE-IKT 2" 

Svrha ovog Poziva: Jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u RH.

Predmet ovog Poziva: Ovim Pozivom potiču se MSP-ovi na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije radi unapređenja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća.

Vrijednost poziva:

Ukupna bespovratna sredstava: 200.000.000,00 kn

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 80.000,00 kn

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.000.000,00 kn

Intenzitet potpore: 65-80%

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva: mikro poduzetnici, mali poduzetnici, srednji poduzetnici

Svrha poziva:

Prihvatljivi prijavitelji:

Područja: Malo i srednje poduzetništvo

Sažetak: Ovim Pozivom doprinijet će se rješavanju identificiranih slabosti u MSP vezanih uz nedostatnu primjenu rješenja informacijske i komunikacijske tehnologije u poslovnim procesima s ciljem povećanja njihove konkurentnosti. Dodjelom potpora male vrijednosti potiču se MSP-ovi na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije radi unapređenja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća.

Link: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=297eaffc-ee30-4c87-ae50-4743f6f685d2

 

- OBJAVLJEN JE IZMIJENJENI INDIKATIVNI KALENDAR OBJAVE POZIVA IZ OP "KONKURENTNOST I KOHEZIJA" 14.09.2018.: Indikativni godišnji plan objave PDP-ova_2018_.xls

 

- OBJAVLJEN JE OTVORENI POZIV "INTERNACIONALIZACIJA POSLOVANJA MSP-ov - FAZA 2":

Poziv je namijenjen jačanju međunarodne konkurentnosti MSP-ova olakšavanjem predstavljanja njihovih proizvoda/usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu i uvođenja proizvoda na novo, inozemno tržište te povećanju mogućnosti poslovne suradnje s inozemnim partnerima.

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 100.000,00 kn

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.000.000,00 kn

Intenzitet za srednja poduzeća: 65%

Početak prijava: 30.10.2018.

Prihvatljivi troškovi:

1. Nastup na međunarodnom sajmu ili b2b susretu izvan RH

koji ima najmanje 10% stranih izlagača/sudionika u ukupnom broju izlagača/sudionika ili 5 % inozemnih poslovnih posjetitelja:

a) Troškovi izložbenog prostora na sajmu/b2b susretu u inozemstvu koji obuhvaćaju:

- troškove kotizacije za nastup na sajmu/b2b susretu u inozemstvu

- troškove najma izložbenog prostora (najam neopremljenog izložbenog prostora ili najam izložbenog prostora s tipskim štandom16 koji nudi organizator sajma/b2b susreta (uključujući troškove postavljanja i rastavljanja štanda, potrebne priključke električne energije, vode, interneta, troškove čišćenja i sl.)

- troškove najma izložbene opreme (namještaj, IKT oprema, ugostiteljska oprema, projektor i sl.) te

- troškove upisa u katalog izlagača.

b) Troškovi upravljanja izložbenim prostorom u iznosu od najviše 15% ukupne vrijednosti projektnog prijedloga.

Troškovi upravljanja izložbenim prostorom uključuju: putne troškove, troškove smještaja i dnevnica za zaposlenike prijavitelja/korisnika.

c) Troškovi izrade promotivnog materijala za nastup na međunarodnom sajmu ili b2b susretu izvan RH.

 2. Istraživanje inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište u drugoj državi članici ili trećoj zemlji

- prihvatljivi su izdaci za savjetodavne usluge vanjskih dobavljača do najvećeg iznosa od 38.000,00 HRK za:

- izradu analize tržišta

- izradu strategije izvoza koja obuhvaća razdoblje od najmanje 12 mjeseci

- izradu analize potencijalnih poslovnih partnera uz izrađene bonitete istih.

3. Informiranje i vidljivost:

Prihvatljivi su izdaci u svezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti, u skladu s točkom 5.6 ovih Uputa, koji ne obuhvaćaju marketinške i promidžbene aktivnosti prijavitelja, do ukupno najvećeg iznosa od 2.000,00 HRK.

Link: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=46430481-608d-4d81-a2c9-41ceae8aec84

- OBJAVLJEN JE OTVORENI POZIV "POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP-a KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE IKT":

Ovim Pozivom potiču se MSP-ovi na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije radi optimiziranja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća.
Najniža vrijednost potpore je 80.000 kn, najviša 1.000.000,00 kn.
Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi:
•za mikro i malo poduzeće 85 %
•za srednje poduzeće 65 %.
Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga od 28. kolovoza 2018. od 11:00 sati. 

Link: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=c23897a1-001e-4e9c-9a52-b9bf01f625af

- DANA 24.5.18. OBJAVLJEN JE IZMIJENJENI INDIKATIVNI KALENDAR OBJAVE POZIVA IZ OPERATIVNOG PROGRAMA "KONKURENTNOST I KOHEZIJA":

OPKK 24.05..pdf

- OBJAVLJEN JE OTVORENI POZIV "POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U USLUŽNOM SEKTORU - TURIZAM I TRGOVINA":

Cilj Poziva je poduprijeti smanjenje potrošnje isporučene energije u poduzećima registriranima za obavljanje djelatnosti turizma i/ili trgovine, kroz provedbu aktivnosti (mjera) energetske učinkovitosti i/ili aktivnosti (mjera...) za korištenje obnovljivih izvora energije koje energetski troškovnoj cjelini poduzeća donose smanjenje potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.
Prihvatljive aktivnosti:
– aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije
– obnova cijele ili dijelova ovojnice grijanog prostora zgrada energetski troškovne cjeline
– obnova tehničkih sustava za korištenje zgrada energetski troškovne cjeline
– upravljanje energijom u energetski troškovnoj cjelini
– nabava opreme koja troši energiju, a koristi se u svrhu obavljanja prihvatljivih djelatnosti u energetski troškovnoj cjelini
– optimizacija procesa
– obnovljivi izvori energije i visokoučinkovita kogeneracija
– upravljanje projektom i administracija
– promidžba i vidljivost.
Najniži iznos potpore je 220.000,00 kn, a najviši 13.000.000,00 kn. Rok prijave je od 15.lipnja do 21. rujna 2018.g.

​Link: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=db533ec1-0723-45cb-b420-a5222ed80fbc

- OBJAVLJEN JE OTVORENI POZIV "IZGRADNJA I OPREMANJE PROIZVODNIH KAPACITETA ZA MSP":

Cilj poziva je sufinancirati ulaganja u kapacitete MSP-a, kroz početna ulaganja u izgradnju i/ili opremanje poslovnih jedinica. Poziv ima za cilj jačanje regionalne konkurentnosti MSP-ova kroz razvoj identificiranih strateških djelatnosti industrije. Poticanjem aktivnosti koje stvaraju dodatnu vrijednost i učinkovitim pozicioniranjem malog i srednjeg poduzetništva u globalnim lancima vrijednosti omogućit će se razvoj novih kompetencija, povećanje proizvodnje, povećanje izvoza i stvaranje novih radnih mjesta.

Prihvatljivi prijavitelji: Mikro, mala i srednja poduzeća, registrirana za obavljanje djelatnosti:

C - Prerađivačka industrija (osim isključenih u t. 2.3. UZP)
J - Informacije i komunikacije (osim isključenih u t. 2.3. UZP)

Ukupna alokacija: 200.000.000,00 HRK
Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 500.000,00 kn
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 15.000.000,00 kn
Predmet Poziva: Poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a koji djeluju u identificiranim prihvatljivim djelatnostima poticanjem ulaganja u kapacitete MSP, kroz početna ulaganja u izgradnju i/ili opremanje poslovnih jedinica.
Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 03.05.2018.

Link: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/izgradnja-i-opremanje-proizvodnih-kapaciteta-msp/

 

- OBJAVLJEN JE OTVORENI POZIV ZA MIKRO, MALE I SREDNJE PODUZETNIKE "UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA POSLOVNIM PROCESIMA I KVALITETOM (ISO I sl.)":

Cilj poziva je dostizanje primjenjive razine standarda međunarodno priznatih razina kvalitete i sigurnosti u razmjeni roba i usluga kroz povećanje uporabe priznatih normi koje pridonose povjerenju kupaca, posebno u područjima poboljšanja kvalitete sustava upravljanja i povećanja sposobnosti za dokazivanje kvalitete sustava, čime bi se MSP-ovima olakšao pristup inozemnim tržištima i povećala konkurentnost.
Iznos potpore: 50.000-380.000 kn; rok: 29.06.2020.

 

INDIKATIVNI KALENDAR ZA OPERATIVNI PROGRAM "KONKURENTNOST I KOHEZIJA" ZA 2018.: OPKK-IV.-Izmjena.pdf

INDIKATIVNI KALENDAR ZA OPERATIVNI PROGRAM "UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI" ZA 2018.: OPULJP za-2018.-godinu.xlsx

 

Nazovite nas još danas na +385 (0)52 386 346 ili pošaljite email na info@aranea.com.hr

Nastojimo pružiti našim klijentima vrhunsku podršku kako bi njihove prijave na EU projekte završile uspjehom!