.bjavljeni su novi natječaji:

1. "INTERNACIONALIZACIJA POSLOVANJA MSP-ova - FAZA 2" , rok:30.10.18. https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=46430481-608d-4d81-a2c9-41ceae8aec84

2. "POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP KROZ IKT", rok: 28.08.18. https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=c23897a1-001e-4e9c-9a52-b9bf01f625af

Više informacija na: info@aranea.com.hr, ili 052/386-346.

Predmet Poziva: 


Nazovite nas još danas na +385 (0)52 386 346 ili pošaljite email na info@aranea.com.hr

Nastojimo pružiti našim klijentima vrhunsku podršku kako bi njihove prijave na EU projekte završile uspjehom!