Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama

Dana 10.10.2017. objavljen je poziv za mikro, male, srednje i velike poduzetnike „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“.
Otvoren je do 17.01.2018., minimalni iznos potpore 350.000,00 kn, maksimalni iznos potpore 20.000.000,00 kn. Svrha poziva je poduprijeti provedbu mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.
Uz mjere energetske učinkovitosti i/ili ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije u proizvodnim pogonima, projektni prijedlog može uključivati i mjere energetske obnove zgrada pratećih proizvodnom pogonu, koje su isključivo povezane s proizvodnim procesima industrijske i/ili proizvodno-gospodarske namjene (kao što su uredske zgrade, proizvodne hale i sl.) (u daljnjem tekstu: zgrade). U tom slučaju, podupirat će se provedba mjera energetske učinkovitosti i ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u zgradama dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije za grijanje/hlađenje od najmanje 40% u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.
Više informacija na: info@aranea.com.hr, 052/386-346.

izmjene.pdf

  • Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta je objavilo otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“.

CILJEVI PROGRAMA:

- usvajanje ključnih vještina i kompetencija za obrtnička zanimanja

- poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja u obrtništvu.

Rok: do iskorištenja sredstava, ne dulje od 10.11.2017.g.

KORISNICI POTPORE: Mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove) te fizičke osobe.

INTENZITET POTPORE: do 80% opravdanih troškova nastalih u 2016. i 2017. godini.

NAMJENA SREDSTAVA:

- obrazovanje u 2016. i 2017. godini za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi javnopravno tijelo nadležno za obrt za zanimanja koja su uređena Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08), odnosno Pravilnikom o načinu i postupku provedbe ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik („Narodne novine“, broj 134/15)

- ishođenje dozvole (licencije) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja u 2016. i 2017. godini.

a) Polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti/polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik-- 1.200,00/1.500,00

b) Pripremu za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti-- najviše 3.200,00 kuna

c) Polaganje majstorskog ispita --2.600,00 kuna

d) Pripremu za polaganje majstorskog ispita-- najviše 5.400,00 kuna

e) Prekvalifikaciju za zanimanja u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) stvarni troškovi školarine

f) Polaganje pomoćničkog ispita-- 1.200,00 kuna

g) Izdavanje dozvola (licenci) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja stvarni troškovi

  • Objavljen je godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2017. godinu u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.:  Godišnji-plan-poziva-na-dostavu-projektnih-prijedloga-sufinanciranih-iz-OPULJP-2017.xlsx

  • Objavljen je "E-impuls", otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga u svrhu jačanja konkurentnosti mikro i malih poduzetnika. Iznosi potpora od 30.000-300.000 kn, intenzitet 65%-85% prihvatljivih troškova, rok prijave: 30.09. Za provjeru prihvatljivosti, i pripremu projekata javite se na: info@aranea.com.hr.

Link: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1276

 

Prihvatljivi prijavitelji: 
Mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici
Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 
350.000,00Kn
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 
20.000.000,00Kn

Nazovite nas još danas na +385 (0)52 386 346 ili pošaljite email na info@aranea.com.hr

Nastojimo pružiti našim klijentima vrhunsku podršku kako bi njihove prijave na EU projekte završile uspjehom!